Inleiding en voorafgaand TRIPs

Oorsponkelijke wettekst:

Commentaar

Inleiding en voorafgaand

 

Overwegingen voorafgaand aan de artikelen. 1

Inhoud commentaar 2

Opmerking vooraf. 2

Geschiedenis van het verdrag. 2

Strekking van het verdrag. 3

Directe werking. 3

 

Overwegingen voorafgaand aan de artikelen

 

De Leden,

 

Geleid door de wens de verstoring van en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen en rekening houdend met de noodzaak een doeltreffende en toereikende bescherming van de intelle...