Artikel 1-8 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen en grondbeginselen. 1

Bijzondere bepalingen. 1

Indeling materie volgens verdrag. 3

Plan van aanpak. 3

 

Algemene bepalingen en grondbeginselen

 

Het TRIPs-verdrag richt zich tot de lidstaten (artikel 1, eerste lid). De lidstaten verplichten zich ervoor zorg te dragen dat aan hun nationale wetgeving ten minste de bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom kan worden ontleend die in het verdrag wordt genoemd. E...