Artikel 9-14 TRIPs

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder 1

 

1       Algemeen

Het TRIPs-verdrag neemt tot grondslag van de terzake auteursrechten toe te kennen bescherming de artikelen 1-21 van de Berner Conventie en de Appendix van die conventie uit 1971. Uitdrukkelijk uitgezonderd zijn echter (artikel 9, eerste lid) de persoonlijkheidsrechten volgens artikel 6bis van de Berner Conventie. Nederland beschermt deze rechten in artikel 25 Aw; of Nederlandse onderdanen deze rechten o...