Artikel 9-14 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder 1

 

1          Algemeen

 

Het TRIPs-verdrag neemt tot grondslag van de terzake auteursrechten toe te kennen bescherming de artikelen 1-21 van de Berner Conventie en de Appendix van die conventie uit 1971 (zie artikel 9 eerste lid Aw). Er wordt daarmee ook aangeknoopt bij de definitie van ‘werken van letterkunde en kunst’ in artikel 2 Berner Conventie.

 

Uitdrukkelijk uitgezonderd zijn echter (artikel 9, ee...