Artikel 15-21 TRIPs

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder 2

 

1       Algemeen

De bepalingen van het Benelux-Verdrag voldoen aan de in het TRIPs-verdrag geformuleerde verplichtingen. Het Benelux-Verdrag zal op punten gewijzigd worden in overeenstemming met de Uniemerkenrichtlijn.1 De Uniemerkenrichtlijn noopt niet tot enige wijziging die afwijkt van een bepaling uit het TRIPs-verdrag. Wel ondergaat het merkenrecht een materiële wijziging, in die zin dat het vereiste van grafische ...