Artikel 15-21 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

 

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 2

 

1          Algemeen

 

De bepalingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom voldoen aan de in het TRIPs-verdrag geformuleerde verplichtingen. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom is op een aantal punten gewijzigd in overeenstemming met de Uniemerkenrichtlijn.[1] De Uniemerkenrichtlijn noopt niet tot enige wijziging die afwijkt van een bepaling uit het TRIPs-verdrag. Wel on...