Artikel 22-24 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 2

 

1          Algemeen

Het TRIPs-verdrag legt op de lidstaten de verplichting in hun wetgeving bepalingen op te nemen die belanghebbende partijen in staat stellen te verhinderen dat een onjuiste indruk wordt gewekt omtrent de geografische herkomst van in het handelsverkeer aangeboden goederen of dat een geografische herkomstaanduiding anderszins wordt gebruikt op een wijze die als oneerlijke concurrentie in de zin v...