Literatuurlijst Handhavingsrichtlijn

Oorsponkelijke wettekst:

Commentaar

Literatuurlijst

Boeken

T.J.J. Bodewes, Bewijsbeslag. Grondslag en rechtsgevolgen van het conservatoir beslag tot afgifte van bescheiden, Celsus 2009.

G. Cumming, M. Freudenthal en R. Janal, Enforcement of Intellectual Property Rights in Dutch, English and German Civil Procedure, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, Wolters Kluwer, Kluwer Law International, 2008.

W.J.G. Maas, C. Shannon, C. de Boer, De handhavingsrichtlijn, Handhaving van IE-rechten in Nede...