Artikel 65-67 TRIPs

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder 1

 

1       Algemeen

 

Artikel 65, eerste lid, van het TRIPs-verdrag bepaalt dat, onverminderd de verdere leden van dit artikel, Leden niet verplicht zijn de bepalingen uit het TRIPs-verdrag toe te passen voor het verstrijken van de termijn van één jaar, gerekend vanaf de inwerkingtreding van de WTO-Overeenkomst. Het tweede, derde en vierde lid van dit artikel bevatten uitzonderingsbepalingen ten gunste van ontwikkelings...