Artikel 68-73 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 2

 

1          Algemeen

Artikel 68 ziet op de taken van de Raad voor de handelsaspecten, die onder meer bestaan uit het volgen van de werking van het TRIPs-verdrag en de nakoming daarvan door de Leden. Verder biedt de Raad de Leden de gelegenheid om te overleggen over aangelegenheden die worden geregeld door de bepalingen van dit verdrag.

 

Artikel 69 bepaalt hoe de Leden met elkaar zullen samenwerken om te bew...