Artikel 63-64 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 2

 

1          Algemeen

Artikel 63 van het TRIPs-verdrag bevat enkele bepalingen die de transparantie van nationale beslissingen en uitspraken evenals bilaterale overeenkomsten met betrekking tot de intellectuele eigendom moeten bevorderen. Artikel 63, eerste lid, van het TRIPs-verdrag schrijft voor dat wet- en regelgeving, definitieve rechterlijke beslissingen en algemeen geldende administratieve uitspraken die uitv...