Artikel 86 ROW 1995

Het in artikel 84 bedoelde advies bestaat uit een gemotiveerde beoordeling van de in artikel 85, eerste lid, genoemde bezwaren.

Commentaar

Inhoudsopgave

1 Algemeen                                                                                                                                                                               1

2 De te beoordelen conclusies                                                                                                                                          1

3 Na een advies                                                                                                   ...