Artikel 37 (vervallen) ROW 1995

Commentaar

Artikel 37 [Vervallen per 05-06-2008]; daarvoor; 
1. Een ieder kan te allen tijde het bureau verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van een door het bureau verleend octrooi.

2. Indien de verzoeker in zijn verzoek nauwkeurig aangeeft op welk gedeelte van het octrooi het onderzoek in de eerste plaats betrekking moet hebben, wordt het onderzoek overeenkomstig het verzoek uitgevoerd.

3. Bij het verzoek dient een bewijsstuk te wor...