Artikel 18 ROW 1995

De aanwijzing of, in voorkomend geval, de keuze van het Koninkrijk in een internationale aanvrage als bedoeld in artikel 2, onder (vii), van het Samenwerkingsverdrag zal worden aangemerkt als een verzoek van de aanvrager tot verkrijging van een Europees octrooi.

Commentaar

Commentaar

Dit artikel houdt in dat een indiener van een internationale aanvrage (in de praktijk aangeduid als 'PCT-aanvrage') uitsluitend via de Europese verleningsprocedure octrooi in Nederland kan verkrijgen. Het Europees octrooi is van kracht in drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland (met inbegrip van Bonaire, Sint Eustatius en Saba), CuraƧao en Sint Maarten. Het Europees octrooi is niet geldig op Aruba. Het Samenwerkingsverdrag (PCT-verdrag) is door het Ko...