Artikel 16 ROW 1995

Indien het bureau gedurende de laatste dag van enige ingevolge deze rijkswet door of jegens het bureau in acht te nemen termijn is gesloten, wordt die termijn voor de toepassing van deze rijkswet verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop het bureau weer geopend is.

Commentaar

Commentaar

Dit artikel bevat een regeling voor de verlenging van termijnen in geval van sluiting van het bureau. Deze regeling is overeenkomstig artikel 1 lid 1 Wet van 25 juli 1964, Stb. 314 (Algemene Termijnenwet), zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij de Wet van 17 mei 2010, Stb. 350.