Artikel 27 ROW 1995

Elke aanvrage om octrooi mag slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen daarover nadere regels worden gesteld.

Commentaar

Inhoudsopgave

Behandeling kernproblematiek. 1

Literatuur 1

 

Behandeling kernproblematiek

 

Dit artikel bepaalt dat een octrooiaanvrage op niet meer dan één uitvinding mag worden gericht of, wanneer er sprake is van een groep van uitvindingen, dat de uitvindingen binnen deze groep zodanig onderling verbonden zijn dat ze op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. De ratio voor deze regel is dat de verlenende instantie, het bureau (thans genaamd NL Octrooic...