Artikel 27 ROW 1995

Elke aanvrage om octrooi mag slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen daarover nadere regels worden gesteld.

Commentaar

Inhoud

1 Inleiding. 1

2 Eenheidscriterium.. 1

3 De rechter en het eenheidscriterium.. 1

 

1 Inleiding

De ratio van deze bepaling is te voorkomen dat er meerdere uitvindingen in een enkel octrooi worden beschermd. Deze bepaling heeft een financiële achtergrond. Door het samenvoegen van meerdere uitvindingen in één octrooiaanvrage, zou de staat taksen ontgaan. Daarmee wordt tevens voorkomen dat zeer uitgebreide en onoverzichtelijke octrooiaanvragen worden ingediend.

...