Artikel 26 (vervallen) ROW 1995

Commentaar

Artikel 26 [Vervallen per 20-11-1998]; daarvoor; 
Indien de aanvrager niet in het Koninkrijk woont, is hij verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde als bedoeld in artikel 22.