Artikel 96 ROW 1995

1 De in de artikelen 9, tweede en derde lid, 11 en 16 van de verordening voorgeschreven mededelingen geschieden in het in artikel 20 van deze rijkswet bedoelde blad.
2 Het bureau schrijft de in de artikelen 9, tweede en derde lid, 11 en 16 van de verordening bedoelde gegevens in het octrooiregister in.

Commentaar

Inhoud

1 Mededelingen aangaande certificaten. 1

1.1 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

1.2 Doel van artikel 96. 1

2 Inschrijving in het octrooiregister. 1

3 Wijziging van artikel 96. 1

 

1 Mededelingen aangaande certificaten

De Verordening (EEG) nr. 1768/92 schrijft voor dat de aanvrage om een certificaat alsmede de afgifte, de weigering tot afgifte, het verval en de nietigheid van een certificaat worden bekendgemaakt.

1.1 Codificatie Verordenin...