Artikel 97

De artikelen 64 tot en met 69 zijn van overeenkomstige toepassing op certificaten.

Commentaar

Inhoud

1 Doel van artikel 97. 1

1.1 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

1.2 Gevolgen van het certificaat. 1

2 Certificaataanvraag ingediend vóór 1 april 1995. 1

 

1 Doel van artikel 97

In het voetspoor van artikel 5 van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 is in artikel 97 ROW 1995 bepaald, dat voor het certificaat als deel van het vermogen de relevante bepalingen voor octrooien van overeenkomstige toepassing zijn. Deze bepaling is opgenomen om iedere mog...