Artikel 91 ROW 1995

De aanvrage om een certificaat en om verlenging van de duur van een certificaat worden bij het bureau ingediend.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

1.1 Wijziging van artikel 91. 1

1.2 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

1.3 Indienen van een certificaataanvraag. 1

2 Bureau. 1

 

1 Algemeen

Dit artikel wijst het in artikel 1 ROW 1995 omschreven bureau aan als de in artikel 9, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 bedoelde bevoegde dienst voor de industriƫle eigendom in Nederland.

1.1 Wijziging van artikel 91

In verband met de inwerkingtreding, op 26 januar...