Artikel 3.10 BVIE Beroep op voorrang

Artikel 3.10 BVIE

1 Het beroep op het recht van voorrang wordt gedaan bij het depot of door een bijzondere verklaring, af te leggen bij het Bureau in de maand, volgende op het depot, met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten.

 

2 Het ontbreken van een dergelijk beroep doet het recht van voorrang vervallen.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen.. 1

2 Vereisten voor beroep op voorrang. 1

3 Verval recht van voorrang. 1

 

1 Algemeen

Voor de inhoudelijke behandeling van het recht op voorrang wordt verwezen naar het commentaar bij artikel 3.3 lid 5 BVIE.

2 Vereisten voor beroep op voorrang

Een beroep op dit recht kan op twee manieren worden gedaan. Het kan in het depot worden opgenomen en daarmee in de akte van depot worden vastgelegd. De tweede mogelijkheid is het afleggen van een bijz...