Artikel 1.15 BVIE Benelux-Gerechtshof

Artikel 1.15 BVIE

Het Benelux-Gerechtshof als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, neemt kennis van de vragen van uitlegging van dit verdrag en het uitvoeringsreglement, met uitzondering van vragen van uitlegging betreffende het in artikel 1.6, eerste lid, bedoelde protocol inzake voorrechten en immuniteiten.

Commentaar

Inhoud

1 Benelux-Gerechtshof 1

2 Prejudiciële procedure. 1

3 Europese prejudiciële procedure heeft voorrang. 1

4 Protocol inzake voorrechten en immuniteiten.. 1

5 Toekomstig recht. 1

 

1 Benelux-Gerechtshof

Dit artikel draagt het Benelux-Gerechtshof op kennis te nemen van vragen van uitlegging van het BVIE en Uitvoeringsreglement. Aldus wordt een uniforme interpretatie van het BVIE bevorderd.

2 Prejudiciële procedure

De lagere gerechten van de Benelux ...