Artikel 1.14 BVIE Erkenning rechterlijke beslissingen

Artikel 1.14 BVIE

Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie staten met toepassing van dit verdrag worden gegeven, wordt in de beide andere staten erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau op verzoek van de meest gerede partij verricht, indien:
a.het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;
b.de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Commentaar

Inhoud

1 Alleen nietigheid en verval 2

2 Verhouding ten opzichte van de Brussel I (bis) Verordening. 2

3 Doorhaling. 3


1 Alleen nietigheid en verval

In het algemeen wordt aangenomen dat de in het artikel 1.14 BVIE opgenomen regeling voor de erkenning van rechterlijke uitspraken uit andere Benelux-landen uitsluitend is bedoeld voor uitspraken over de geldigheid of het verval van merken of modellen (o.m. Haardt, BIE 1970, 305; Van Dijk (1973), p. 127; Verkade (1985)...