Artikel 1.16 BVIE Toepassing

Artikel 1.16 BVIE

De toepassing van dit verdrag is beperkt tot het grondgebied van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa, hierna te noemen „het Benelux-gebied".

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1


1 Algemeen

Dit artikel beperkt de toepassing van het BVIE tot het Benelux-grondgebied in Europa. Daarmee sluit het de overzeese gebieden, zoals het grondgebied van de Nederlandse Antillen, uit van de reikwijdte van het BVIE. In dit opzicht wijkt het BVIE af van bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet 1995, die deels wel verbindend is voor de Antillen (zie art. 113 ROW 1995).

De Nederlandse Antillen hebben eigen regelgeving inzake merken. Voor de BES-gem...