Artikel 35d Aw

Artikel 35d Aw
Degene die een opgave als bedoeld in artikel 15g opzettelijk nalaat dan wel in een dergelijke opgave opzettelijk een onjuiste mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. Het feit wordt beschouwd als een overtreding.

Commentaar

Inhoud

1       Opgave aan Stichting Leenrecht. 1

2       Strafbaarheid en sancties. 1

3       Literatuur en Kamerstukken. 1

 

1       Opgave aan Stichting Leenrecht

Artikel 35d betreft het doen van opgave aan Stichting Leenrecht en is de strafrechtelijke stok achter de deur voor de verplichte jaarlijkse opgave die de uitlenende instellingen op grond van artikel 15g Aw aan Stichting Leenrecht moeten doen met betrekking tot het aantal door hen verrichte uitleningen....