Artikel 35c Aw

Artikel 35c Aw
Degene die een schriftelijke opgave aan de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon, dienende voor de vaststelling van het op grond van artikel 16c verschuldigde, opzettelijk nalaat dan wel in een dergelijke opgave opzettelijk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. Het feit wordt beschouwd als een overtreding.

Commentaar

Inhoud

1       Opgave aan Stichting De Thuiskopie. 1

2       Strafbaarheid. 1

3       Sancties. 1

4       Literatuur en Kamerstukken. 2

 

1       Opgave aan Stichting De Thuiskopie

Op grond van artikel 16c Aw wordt het zogenaamde privé-kopiëren van werken ‘op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen, of weer te geven’ (zoals blanco cd’s en dvd’s en Mp3-spelers) niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd. Ter compensatie van ...