Artikel 35b Aw

Artikel 35b Aw
1 Hij die in een schriftelijke aanvrage of opgave, dienende om in het bedrijf van degene, die met toestemming van Onze Minister van Justitie bemiddeling verleent inzake muziekauteursrecht, te worden gebezigd bij de vaststelling van het wegens auteursrecht verschuldigde, opzettelijk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of of geldboete van de derde categorie.
2 Het feit is een overtreding.

Commentaar

Inhoud

1       Opgave aan Buma. 1

2       Strafbaarheid. 2

3       Sancties. 2

4       Literatuur en Kamerstukken. 2

 

1       Opgave aan Buma

Artikel 35b is in 1973 in werking getreden en ziet op het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van opgave aan Buma ten aanzien van ‘de uitvoering in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma’ van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken (vergelijk art. 30a Aw). De Buma-variant van verzekeringsf...