Artikel 35 Aw

Artikel 35 Aw
1 Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stelt of op andere wijze openbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.
2 Het feit is eene overtreding.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2. Normadressaat. 1

3. Strafbaarheid. 1

4. Sancties. 2

5. Verhouding tot Wetboek van Strafrecht 2

6. Jurisprudentie. 2

7. Literatuur en Kamerstukken. 4

 

1 Algemeen

‘Een strafbepaling tegen ongeoorloofde openbaarmaking van een portret door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, wordt onmisbaar geacht, omdat door dat feit op stuitende wijze in het privaat leven kan worden ingegrepen: het openbaar belang eischt mitsdien strafbe...