Artikel 34 Aw

Artikel 34 Aw
1 Hij die opzettelijk in enig werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarop auteursrecht bestaat, in de benaming daarvan of in de aanduiding van de maker wederrechtelijk enige wijziging aanbrengt of wel met betrekking tot een zodanig werk op enige andere wijze, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, het werk aantast, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2 Het feit is een misdrijf.

Commentaar

Inhoud

1. Algemeen. 1

2. Strafbaarheid. 1

3. Relatie tot artikel 25 Aw.. 1

4. Post mortem.. 3

5. Sancties. 3

6. Verhouding tot Wetboek van Strafrecht 3

7. Jurisprudentie. 3

8. Literatuur en Kamerstukken. 4

 

1. Algemeen

Artikel 34 ziet op de persoonlijkheidsrechten van de maker van een werk en is de strafrechtelijke tegenhanger van artikel 25 Aw. Het strafbaar gestelde feit is een misdrijf. Ook artikel 34 betrof oorspronkelijk een klachtdelict, maar di...