Artikel 32 Aw

Artikel 32 Aw
Hij die een voorwerp waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat,
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft;
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Sancties. 1

3       Jurisprudentie. 1

4       Rapporten en Kamerstukken. 1

 

1       Algemeen

In 1989 is het huidige artikel 32 ingevoerd; dit is een culpoze variant van artikel 31a.

Tot 1989 was onder artikel 32 het zogenoemde verspreidingsdelict strafbaar gesteld: het opzettelijk verspreiden en/of verkopen van inbreukmakend materiaal. Dit artikel bleek in de praktijk sterk ontoereikend te zijn voor effectieve vervolging (...