Artikel 31b Aw

Artikel 31b Aw
Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Beroeps of bedrijfsmatig handelen. 1

3       Sancties. 2

4       Literatuur, rapporten en Kamerstukken. 2

 

1       Algemeen

Het artikel 31b ziet op ‘gewoontemisdrijven’. Indien men van het plegen van het misdrijf van artikel 31 en 31a zijn beroep of bedrijf maakt staan daar zwaardere sancties tegenover: een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar of geldboete van de vijfde categorie.

‘In de praktijk zijn het deze personen die d...