Artikel 43e Aw

Artikel 43e

 

1 Het volgrecht vervalt op het tijdstip waarop het auteursrecht vervalt.

2 In afwijking van het eerste lid is bij een verkoop van een origineel van een kunstwerk tot 1 januari 2010 de vergoeding, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, niet verschuldigd aan de rechtverkrijgenden van de maker krachtens erfopvolging.

3 Bij algemene maatregel van bestuur kan de in het tweede lid bedoelde periode worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2012.

Commentaar

Inhoud

1 Duur van het volgrecht

2 Uitzondering voor rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging

 

1 Duur van het volgrecht

 

De duur van het volgrecht is gekoppeld aan de duur van het auteursrecht ingevolge artikel 43e, lid 1 Aw, resp. artikel 1 Richtlijn. Dat wil zeggen dat ook het volgrecht geclaimd kan worden tot 70 jaar na de dood van de kunstenaar (p.m.a. = post mortem auctoris). Aangeknoopt is bij de duur van het auteursrecht dat onder invloed van een Europes...