Artikel 43d Aw

Artikel 43d

 

De gerechtigde op het volgrecht kan gedurende drie jaar na het tijdstip waarop de vergoeding bedoeld in artikel 43a, eerste lid, opeisbaar is geworden, van degene die verplicht is tot betaling van de vergoeding alle inlichtingen verlangen die noodzakelijk zijn om de betaling van de vergoeding veilig te stellen.

Commentaar

Inhoud

1 Verplichting tot verschaffen van inlichtingen

2 Haalschuld of brengschuld?

3 Collectieve beheersorganisaties

4. Jurisprudentie

 

 

1 Verplichting tot verschaffen van inlichtingen

 

Om de kunstenaar tegemoet te komen bij het innen van het volgrecht, bepaalt artikel 43d Aw, resp. artikel 9 Richtlijn, dat hij tot drie jaar na de doorverkoop van een kunstwerk bij de betrokken actor uit de professionele kunsthandel alle inlichtingen kan verlangen die n...