Artikel 43c Aw

Artikel 43c

 

1 De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, rust op de bij de verkoop betrokken professionele kunsthandelaar. Indien meer dan één professionele kunsthandelaar bij een verkoop is betrokken, zijn zij hoofdelijk voor deze vergoeding aansprakelijk.

2 Een rechtsvordering tot betaling van de vergoeding bedoeld in artikel 43a, eerste lid, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de rechthebbende zowel met de opeisbaarheid van de vergoeding als met de tot de betaling van de vergoeding verplichte persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden.

 

 

Commentaar

Inhoud

1 Verplichting tot betaling

2 Professionele kunsthandelaar

3 Verjaring na vijf jaar

 

 

1 Verplichting tot betaling

 

De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de verplichting tot betaling van de vergoeding bij de betrokken professionele kunsthandelaar te leggen. Dit betekent dat alleen deze betrokken professionele kunsthandelaar door de kunstenaar (of zijn erfgenamen of legatarissen) kan worden aangesproken tot betaling van de vergoeding. Dit we...