Artikel 43b Aw

Artikel 43b

 

Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, vastgesteld en kunnen regels worden gesteld omtrent de verschuldigdheid van de vergoeding.

Commentaar

Inhoud

1 Hoogte volgrechtvergoeding

2 Minimum verkoopprijs

3 Tariefschijven

4 Uitzondering

5 Hamerprijs of hamerprijs plus koperscommissie?

6 Literatuur

 

 

 

1 Hoogte volgrechtvergoeding

 

De Europese wetgever heeft verschillende grenzen gesteld aan het volgrecht. De belangrijkste zijn de minimumprijs van de doorverkoop waaronder geen volgrecht verschuldigd is en de maximaal uit te betalen volgrechtvergoeding.

 

2 Minimum verkoopprijs

...