Artikel 43a Aw

Artikel 43a

 

1 Het volgrecht is het recht van de maker en van zijn rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging om bij iedere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, met uitzondering van de eerste vervreemding door de maker, een vergoeding te ontvangen.

2 Het volgrecht is niet overdraagbaar, uitgezonderd in het geval van overdracht krachtens legaat.

3 Van het volgrecht kan geen afstand worden gedaan.

4 De vergoeding bedoeld in het eerste lid is opeisbaar vanaf het tijdstip dat de koopprijs van het origineel van het kunstwerk opeisbaar is, doch uiterlijk vanaf drie maanden na het totstandkomen van de koopovereenkomst.

Commentaar

Inhoud

1 Definitie volgrecht

2 Maker

3 Rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging

4 Niet overdraagbaar/geen afstand

5 Beslag

6 Opeisbaarheid

7 Literatuur

 

 

 

1 Definitie volgrecht

 

Artikel 43a bepaalt wat het volgrecht precies inhoudt. De kernbegrippen maker, rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging, niet overdraagbaar/geen afstand en opeisbaarheid zullen, samen met de vatbaarheid voor beslag, hierna worden besproken.

 

2 Maker

 

...