Inleiding bijzondere bepalingen betreffende filmwerken

Oorsponkelijke wettekst:

Commentaar

Inhoud

1.1         Berner Conventie. 1

1.2         Uitwerking in Auteurswet 1912. 3

1.2.1      Bestaande werken. 3

1.2.2      Filmwerken. 3

1.3         Europees recht. 4

1.4         Latere wijzigingen. 5

1.5         Wet op de naburige rechten. 6

 

 

De artikelen 45a tot en met 45g zijn in 1985 in de Auteurswet 1912 opgenomen bij de wet van 30 mei 1985, Stb. 307. Vóór dat jaar werden, al sinds 1912, in de opsomming van beschermde werken in artikel 10, ...