Artikel 45f Aw

Artikel 45f
De maker wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, verondersteld tegenover de producent afstand gedaan te hebben van het recht zich te verzetten tegen wijzigingen als bedoeld in artikel 25, eerste lid onder c, in zijn bijdrage.

Commentaar

7.1    Wijzigingsrecht producent

In artikel 45f wordt het recht dat de maker op grond van artikel 25, eerste lid, onder c, heeft om zich te verzetten tegen wijzigingen die de producent in zijn bijdrage aanbrengt beperkt.

Het wijzigingsrecht van de producent is gegoten in de vorm van een veronderstelde afstand door de maker tegenover de producent van het recht zich te verzetten tegen wijzigingen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder c, dat wil zeggen andere wijzigingen ...