Artikel 6 Aw

Artikel 6 Aw
Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2 Stelplicht en bewijslast 4

3 Literatuur. 5


1 Algemeen
Het auteursrecht beschermt het werk als geestelijke schepping, niet de feitelijke weergave daarvan. Zie art. 10 Aw.

HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377, m.nt. Verkade; AA 1991, p. 71, m.nt. Cohen Jehoram; AMI 1991, p. 7, m.nt. Spoor (Kluwer/Lamoth): 'Doordat het Hof, zoals hiervoor is gebleken, bij de beantwoording van de vraag wie moet worden aangemerkt als maker van de onderwerpelijke fotografisc...