Artikel 7 Aw

Artikel 7 Aw
Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.

Commentaar

Inhoud

1 Werkgever als maker aangemerkt 1

2 Internationale aspecten. 3

3 Arbeid in dienst van een ander verricht 4

4 Bepaalde werken. 6

5 Tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen. 9

6 Literatuur 9

 

1 Werkgever als maker aangemerkt

Artikel 7 Aw wijst de werkgever aan als 'maker' van 'bepaalde' door zijn werknemers gemaakte werken. Artikel 7 Aw vormt aldus een uitzondering op het beginsel dat de maker degene is die het werk gemaakt heeft, dat wil ze...