Artikel 16j Aw

Artikel 16j
Een met inachtneming van artikel 16h vervaardigde reprografische verveelvoudiging mag, zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende, alleen worden afgegeven aan personen die in dezelfde onderneming, organisatie of instelling werkzaam zijn, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of administratieve procedure.

Commentaar

Inhoud

Het gebruik van de reprografische verveelvoudiging. 1

Literatuur. 1

Boeken. 1

 

Het gebruik van de reprografische verveelvoudiging

Artikel 16j Aw bepaalt dat de onder de in artikel 16h Aw bedoelde licentie vervaardigde kopieën niet buiten de organisatie mogen worden verspreid (behalve voor gebruik in rechterlijke of administratieve (vermoedelijk wordt bedoeld: bezwaar en administratief beroep) procedures, zoals “de behandeling van een octrooiaanvrage of merk...