Artikel 16i Aw

Artikel 16i
De vergoeding, bedoeld in artikel 16h, wordt berekend over iedere pagina waarop een werk als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel reprografisch verveelvoudigd is.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en kunnen nadere regelen en voorwaarden worden gesteld.

Commentaar

Inhoud

Het vaststellen en de hoogte van de vergoeding. 1

Procedures over de hoogte van de vergoeding zijn naar ons bekend niet gepubliceerd. 1

Literatuur. 1

Boeken. 1

 

 

Het vaststellen en de hoogte van de vergoeding

Artikel 16i Aw bepaalt de grondslag waarop de hoogte van de in Artikel 16h Aw bedoelde billijke vergoeding wordt geheven. In beginsel wordt die geheven over iedere (auteursrechtelijk relevante (vgl. Kamerstukken II 27 617, nr. 3 (MvT), pag. 9) pa...