Artikel 51-60 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 2

 

1          Algemeen

Het TRIPs-verdrag maakt in zijn bepalingen omtrent de handhaving van rechten van intellectuele eigendom onderscheid tussen op die rechten inbreukmakende handelingen in het algemeen enerzijds en handelingen bestaande uit namaak en piraterij anderzijds.

De bepalingen van Titel 4 hebben met name betrekking op de tweede categorie, derhalve op handelingen waarbij sprake is van ten minste voorwaa...