Artikel 35-38 TRIPs

Commentaar

 

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 1

 

1          Algemeen

Het TRIPs-verdrag verwijst als grondslag voor de in het verdrag beoogde bescherming van topografieën van geïntegreerde schakelingen naar het IPIC-verdrag (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) dat op 26 mei 1989 tot stand kwam, maar nooit in werking is getreden. Als gevolg van de hier bedoelde bepalingen van het TRIPs-verdrag verkrijgt het IPIC-verdrag dus al...