Artikel 27-34 TRIPs

Commentaar

 

Inhoudsopgave

1     Algemeen............................................................................................................................ 1

2     Bijzonder............................................................................................................................. 2

 

1          Algemeen

In artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is bepaald dat een octrooi kan worden verkregen voor uitvindingen die ofwel een stoffelijk product ofwel e...