Artikel 27-34 TRIPs

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder 2

 

1       Algemeen

In artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is bepaald dat een octrooi kan worden verkregen voor uitvindingen die ofwel een stoffelijk product ofwel een werkwijze betreffen. Voorwaarde voor octrooiverlening (artikel 27, eerste lid) is dat het resultaat van de uitvinding nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en kan worden toegepast op het gebied van de nijverheid.

Anders dan het TRIPs-verdrag h...