Artikel 99 ROW 1995

In Curaçao of Sint Maarten kan een bureau voor de industriële eigendom worden ingesteld. Dit bureau is een instelling van het betrokken land of de betrokken landen.

Commentaar

Commentaar
Na de inwerkingtreding op 1 juni 1969 van de rijkswet van 26 september 1969 (Stb. 585) gold de Rijksoctrooiwet voor het hele Koninkrijk, te weten Nederland, de Nederlandse Antillen en vanaf 1 januari 1986 Aruba. Aruba heeft sinds 1 april 1995 een eigen landsverordening inzake octrooien, waardoor sindsdien de Rijksoctrooiwet daar geen gelding meer heeft. Voorheen maakte dit artikel het mogelijk dat de Nederlandse Antillen een eigen bureau voor de industriƫle eigendom opri...