Artikel 40-46 ROW 1995

§ 3. Geheimhouding van de inhoud van octrooiaanvragen

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2 Geheimhoudingsplicht van de aanvrager 1

3 Twee soorten geheime aanvragen. 2

4 Verleningsprocedure. 2

 

1 Algemeen

De artikelen 40 t/m 46 bevatten een regeling voor octrooiaanvragen, die in het belang van 'de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten' (artikelen 40 en 42) of van 'de verdediging van een andere staat' (artikel 43) geheim moeten blijven. Deze artikelen hebben dus geen betrekking op de 'normale' periode van geheimhou...