Artikel 20 ROW

1 Van alle gegevens die in het octrooiregister worden vermeld, wordt tevens melding gemaakt in een door het bureau periodiek uit te geven blad.
2 Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het in het eerste lid bepaalde.

Commentaar

Commentaar

Het in artikel 20 lid 1 bedoelde blad draagt de naam 'De Industriële Eigendom' en verschijnt wekelijks op woensdag. Het blad verschijnt alleen digitaal en wordt gepubliceerd op de website van het bureau (onderdeel van de website van Agentschap NL). Het blad is gratis te raadplegen.

De inrichting van het blad 'De Industriële Eigendom', alsmede het daarbij behorende 'Bijblad bij De Industriële Eigendom' (kortweg: Bijblad of BIE) is nader geregeld in artikel 27 van het...