Artikel 13 ROW 1995

Indien een uitvinding is gedaan door verscheidene personen, die volgens een afspraak tezamen hebben gewerkt, hebben zij gezamenlijk aanspraak op octrooi.

Commentaar

Table of Contents

1 Algemeen................................................................................................................. 1

2 Vereiste bijdrage.................................................................................................... 1

3 Afspraak................................................................................................................... 1

4 Gezamenlijke aanspraak..................................................................