Artikel 13 ROW 1995

Indien een uitvinding is gedaan door verscheidene personen, die volgens een afspraak tezamen hebben gewerkt, hebben zij gezamenlijk aanspraak op octrooi.

Commentaar

Inhoud

1 Algemeen. 1

2 Vereiste bijdrage. 1

3 Afspraak. 1

4 Gezamenlijke aanspraak. 1


1 Algemeen
Dit artikel bevat de derde en laatste uitzondering op het in artikel 8 ROW 1995 neergelegde uitgangspunt dat de aanvrager als uitvinder wordt beschouwd en uit dien hoofde aanspraak heeft op octrooi. Het stemt overeen met artikel 11 ROW 1910. Het artikel geeft een gezamenlijke aanspraak op octrooi aan personen die volgens afspraak hebben samengewerkt en gezamenlijk een ...