Artikel 93 ROW 1995

Met betrekking tot aanvragen om een certificaat en om verlenging van de duur van een certificaat zijn de artikelen 24, derde lid, en 38, eerste lid, van deze rijkswet van overeenkomstige toepassing.

Commentaar

Inhoud

1 Doel van artikel 93. 1

1.1 Codificatie Verordening (EEG) nr. 1768/92. 1

2 Overeenkomstige toepassing artikel 24, derde lid, ROW 1995. 1

3 Overeenkomstige toepassing artikel 38, eerste lid, ROW 1995. 1

4 Wijziging van artikel 93. 2

 

1 Doel van artikel 93

In artikel 93 ROW 1995 worden enkele voorschriften met betrekking tot octrooiaanvragen van toepassing verklaard op aanvragen om certificaten. Artikel 18 van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 geeft h...