Artikel 31 Aw

Artikel 31 Aw
Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Strafbaarheid. 1

2.1         Inbreuk. 1

2.2         Opzet. 2

2.3         Auteursrechtelijk beschermd werk. 3

3       Sancties. 3

4       Jurisprudentie. 4

5       Literatuur en Kamerstukken. 6

 

1       Algemeen

 

‘De moderne communicatiemiddelen en de tegenwoordige verveelvoudigingsmethoden hebben het gevaar van opzettelijke inbreuk op auteursrecht aanzienlijk vergroot’, aldus de Memorie van Toelichting bij de wi...