Literatuurlijst bijzonder bepalingen betreffende filmwerken

Oorsponkelijke wettekst:

Commentaar

11        Literatuur

Boeken

S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Arnhem: Gouda Quint 1998, p. 379-406.

P. Kamina, Film Copyright in the European Union, Cambridge: Cambridge University Press 2002.

P. Lindhout, De billijke vergoeding bij filmwerken, Amsterdam: deLex 2011.

N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Groningen : Wolters-Noordhoff 2007, p. 36-40.

C. Masouyé, Guide de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et ...